BA.png

Benard Advocatuur - advocaat tegen de overheid

Benard Advocatuur is een goed geoutilleerde advocatenpraktijk in Wassenaar en wordt gevoerd door mr. B. (Barend) Benard. Hij heeft ruim 30 jaar praktijkervaring waarvan het grootste gedeelte in de advocatuur. In het verleden heeft mr. Benard bij een aantal gerenommeerde advocatenkantoren gewerkt. Mr. Benard heeft zeer veel proceservaring, zowel met procedures bij de bestuursrechter als met procedures bij de civiele rechter. Daarnaast verstrekt mr. Benard ook adviezen. De focus in de praktijk is gericht op rechtszaken tegen en/of advies over de (gemeentelijke of rijks-) overheid.

De visie van mr. Benard is dat iedereen recht heeft op (betaalbare) rechtshulp en op een rechtvaardige oplossing van zijn of haar probleem. Problemen tussen private partijen laten zich vaak op de een of andere manier wel oplossen. Maar geschillen met de overheid kenmerken zich dikwijls door een hardnekkig ingraven van diezelfde overheid en weinig bereidheid om echt tot een oplossing met de burger te komen, terwijl dat toch een taak van de overheid is. Vanuit die visie is het heel belangrijk om de overheid door mr. Benard ruimschoots (en tijdig) tegengas te laten geven zodat een echte oplossing bereikbaar is. De overheid haar gang laten gaan, is meestal niet verstandig.

benard-advocatuur-fothooft.jpg